Rambollnatura.se

 

Denna hemsida handlar om miljö, hållbar utveckling och framtiden.

Översättningens framtid

21 Jun 2024

I en värld där teknologin utvecklas med rasande fart, och där översättningsverktyg som AI och översättningsbots blir alltmer tillgängliga, ställs frågan: vilken roll spelar auktoritär översättning i dagens samhälle? Med särskilt fokus på medicinsk översättning, låt oss utforska hur dessa två världar möts och kompletterar varandra.

AI och översättningsbots är en snabb lösning

AI-drivna översättningsverktyg som Google Translate och DeepL har revolutionerat hur vi kommunicerar över språkgränser. De erbjuder snabba och ofta imponerande översättningstjänster vilket gör dem perfekta för vardaglig kommunikation och enklare texter. När du behöver översätta en enkel fras eller förstå grundläggande innehåll på ett annat språk är dessa verktyg ovärderliga.

Begränsningar inom t.ex. medicinsk översättning

Men när det gäller medicinsk översättning blir det snabbt uppenbart att AI och översättningsbots inte alltid räcker till. Medicinsk terminologi är komplex och kontextberoende och små felaktigheter i översättningen kan få allvarliga konsekvenser. Ett AI-verktyg kan lätt missa subtila nyanser eller specialiserade termer som är avgörande för korrekt förståelse inom medicin.

Medicinska dokument, såsom patientjournaler, forskningsrapporter och läkemedelsföreskrifter, kräver exakt och kontextualiserad översättning. En felaktig översättning av en medicinsk term eller en felaktig tolkning av en diagnos kan leda till missförstånd som påverkar patientvården negativt. Därför är det kritiskt att dessa dokument översätts med högsta precision och förståelse.

Kvalificerad översättning är en oersättlig kompetens

Här kommer den auktoritära översättningen in i bilden. Auktoritär översättning utförs av professionella översättare som inte bara behärskar språken i fråga, utan också är djupt insatta i ämnesområdet de översätter. Inom medicinsk översättning innebär detta en djupgående förståelse av medicinsk terminologi, kulturella kontexter och de juridiska krav som kan vara inblandade.

Expertis och tillförlitlighet

En auktoriserad medicinsk översättare kan garantera att varje detalj är korrekt översatt och att det inte finns några missförstånd som kan påverka behandlingsresultatet eller forskningsutfallet. Dessa översättare är ofta certifierade och arbetar under strikta etiska riktlinjer, vilket ger en extra nivå av säkerhet och förtroende som är oumbärlig i kritiska sammanhang.

Komplement till teknologi

Även om AI och översättningsbots har gjort stora framsteg och spelar en viktig roll i vardaglig kommunikation kan de inte helt ersätta behovet av mänsklig expertis i känsliga och specialiserade områden som medicin. Istället kan de två arbeta sida vid sida – AI kan hantera de mer rutinmässiga uppgifterna medan auktoritär översättning säkerställer precision och tillförlitlighet när det verkligen gäller.

Slutsats

Framtiden för översättning ligger i en harmonisk samverkan mellan avancerad teknik och mänsklig expertis. Medan AI och översättningsbots fortsätter att utvecklas och erbjuda snabb och tillgänglig översättning, förblir auktoritär översättning en oersättlig komponent inom kritiska områden som medicin. Tillsammans kan de säkerställa att kommunikation över språkgränser blir både effektiv och exakt, oavsett sammanhang.

Vad är vitt snus?

31 May 2024

Vitt snus är en modern form av snus som har blivit populär de senaste åren. Det är likt traditionellt snus men med några viktiga skillnader. Vitt snus är gjort av vit tobak eller nikotin utan tobak, och det är oftast helt torrt. Det är också ofta smaksatt med olika frukter eller mint, vilket gör det mer attraktivt för många.

Fördelar med vitt snus

 • Diskret: Vitt snus lämnar inga fläckar på tänderna. Eftersom det är torrt och vitt, märks det inte lika mycket som brunt, fuktigt snus.
 • Luktfritt: Vitt snus har en mycket mildare lukt jämfört med traditionellt snus. Det är bra om du inte vill att andra ska märka att du snusar.
 • Mindre rinnigt: Vitt snus är torrt, vilket gör att det inte rinner lika mycket. Det kan vara bekvämare att ha under läppen utan att behöva oroa sig för överflödig vätska.
 • Smaksatt: Många uppskattar att vitt snus finns i flera olika smaker. Det gör att det kan vara mer tilltalande för dem som inte gillar smaken av traditionell tobak.

Nackdelar med vitt snus

 • Hälsorisker: Trots att vitt snus kan verka mindre skadligt än traditionellt snus, innehåller det fortfarande nikotin. Nikotin är beroendeframkallande och kan påverka hjärnan och kroppen negativt.
 • Dyrt: Vitt snus kan vara dyrare än traditionellt snus. Om du snusar regelbundet kan kostnaden snabbt öka.
 • Tillgänglighet: Alla ställen som säljer traditionellt snus kanske inte har vitt snus. Det kan vara svårare att hitta och köpa.
 • Oreglerat: Eftersom vitt snus är en relativt ny produkt, finns det inte lika mycket forskning om dess långsiktiga hälsoeffekter. Det innebär att det kan finnas risker som ännu inte är kända.

Vitt snus kan vara ett intressant alternativ om du letar efter något diskret och smaksatt. Men det är viktigt att komma ihåg att det fortfarande innehåller nikotin och kan vara beroendeframkallande. Det är alltid bra att vara medveten om både fördelar och nackdelar innan du bestämmer dig för att använda det.

Molntjänster, kan man lita på dem?

26 May 2024

Det är svårt att tänka sig något mer flyktigt än just moln och då är det konstigt att molntjänster har blivit en form av IT-system som används så otroligt mycket. Det är en stor del av både privatpersoners och företags vardag. Det finns flera anledningar till att molntjänster är så populära och nedan kan du läsa mer om några av skälen.

Hög säkerhet

Molntjänster erbjuder hög säkerhet för din data. Stora leverantörer som Google, Microsoft och Amazon använder avancerade säkerhetsåtgärder. De krypterar din data, vilket gör det svårt för obehöriga att komma åt den. Dessutom har de strikta säkerhetsprotokoll och uppdaterar sina system regelbundet för att skydda mot nya hot. Dina filer är säkra och skyddade i molnet.

Flexibilitet och tillgänglighet

Med molntjänster kan du nå dina filer när som helst och var som helst. Det enda du behöver är en internetuppkoppling. Detta ger stor flexibilitet, särskilt för de som arbetar på distans eller reser mycket. Du kan arbeta hemifrån, från ett café eller på resande fot. Molntjänster gör det enkelt att samarbeta med kollegor och dela dokument i realtid. Det ökar effektiviteten och gör arbetsflödet smidigare.

Kostnadseffektivt

Molntjänster kan också vara kostnadseffektiva. Du slipper investera i dyr hårdvara och underhåll. Istället betalar du enbart för de tjänster du faktiskt använder. Detta kan spara mycket pengar på ett år pengar, särskilt för små företag. Dessutom kan du enkelt anpassa tjänsterna efter dina behov, vilket ger bättre kontroll över kostnaderna.

Elcyklar - en affärside som ligger rätt i tiden

14 May 2024

I det miljömedvetna samhället söker både företag och individer hållbara alternativ för att minska sin miljöpåverkan. En av de mest framträdande trenderna inom detta område är elcyklar. Elcyklar erbjuder ett grönt, kostnadseffektivt och hälsosamt sätt att resa, vilket gör dem till en perfekt lösning för både privatpersoner och företag. I Sverige har elcyklar snabbt blivit populära som arbetsförmån, vilket gör dem till en attraktiv affärsidé för entreprenörer.

Elcyklar som arbetsförmån

Svenska företag har börjat erbjuda elcyklar som en arbetsförmån till sina anställda. Detta initiativ har inte bara bidragit till att minska koldioxidutsläppen utan har också främjat en hälsosammare livsstil bland medarbetarna. Elcyklar gör det möjligt för anställda att pendla till jobbet på ett miljövänligt sätt utan att anstränga sig för mycket, vilket är särskilt uppskattat i städer med kuperad terräng eller långa avstånd.

Enligt en undersökning har företag som erbjuder elcyklar som förmån märkt en ökning i medarbetarnas tillfredsställelse och en minskning i sjukfrånvaron. Dessutom hjälper det företagen att profilera sig som miljövänliga och ansvarsfulla arbetsgivare, vilket kan attrahera fler talanger.

Franchisingmöjligheter med elcyklar

För de som är intresserade av att starta ett företag med miljöfokus, erbjuder elcykelmarknaden många möjligheter. Att bli franchisetagare för elcyklar är ett utmärkt sätt att komma igång med ett beprövat affärskoncept. Genom att ansluta sig till ett etablerat varumärke får man tillgång till expertis, marknadsföringsstöd och en redan etablerad kundbas, vilket minskar riskerna och underlättar uppstarten.

Ett exempel på en sådan möjlighet är att bli franchisetagare för elcyklar hos Elcykelpunkten. Företaget erbjuder ett omfattande stödprogram för sina franchisetagare, vilket inkluderar utbildning, marknadsföring och kontinuerlig support. Detta gör det enklare för nya entreprenörer att etablera sig och växa i branschen.

Grön arbetsförmån

För företag som vill integrera hållbara förmåner till sina anställda är denna typen av grön arbetsförmån en utmärkt resurs. Green Benefits specialiserar sig på att hjälpa företag att implementera miljövänliga förmåner, inklusive elcyklar, vilket kan bidra till att minska företagets totala miljöpåverkan och samtidigt förbättra medarbetarnas hälsa och välmående.

Elcyklar representerar inte bara ett hållbart och hälsosamt transportalternativ utan också en lönsam affärsmöjlighet för entreprenörer. Med deras ökande popularitet som arbetsförmån i Sverige och de stödprogram som erbjuds för franchisetagare, är det ett perfekt tillfälle att investera i denna gröna och framtidssäkra marknad. Genom att bli franchisetagare för elcyklar kan du bidra till en grönare planet samtidigt som du bygger en framgångsrik affärsverksamhet.

Blufföretag och investering - navigera rätt i det ekonomiska landskapet

25 Feb 2024

Idag ska vi göra en liten djupdykning i det skiftande landskapet av företag och investeringsmöjligheter, och diskutera både farorna med blufföretag och potentialen i dagens investeringsklimat.

Först och främst vill jag lyfta fram vikten av att vara vaksam när det gäller blufföretag. Med den ökade digitaliseringen av finansiella marknader har vi sett en ökning av bedrägerier och oseriösa företag som försöker locka investerare med falska löften och skumma affärsmodeller. Enligt Fis varningslista innehåller i dagsläget över 12.000 blufföretag och nya tillkommer för varje månad som går, vilket visar på den fortsatta risken i denna miljö.

Ha ett skeptiskt förhållningssätt

Det är viktigt att göra grundliga undersökningar och vara skeptisk när man blir erbjuden investeringsmöjligheter som verkar för bra för att vara sanna. Att lära sig att identifiera varningssignaler och göra due diligence-undersökningar kan hjälpa till att skydda dig själv och dina pengar från att hamna i händerna på oseriösa aktörer.

Men låt oss inte bli alltför avskräckta av risken för blufföretag. Trots de utmaningar som finns på marknaden, finns det fortfarande gott om möjligheter till lönsamma investeringar för den informerade och väl förberedda investeraren. Etablerade investeringsbolag som Opportun Kapital, som är kända för sin förmåga att identifiera och förvalta kvalitetsinvesteringar, kan vara en tillförlitlig partner i din resa mot finansiell tillväxt och framgång.

Genom att göra kloka och välgrundade investeringsbeslut kan du ta kontroll över din ekonomiska framtid och bygga en stabil grund för långsiktig välfärd och välstånd.

Vikten av att hitta en tandläkare man känner sig trygg med

11 Feb 2024

Att hitta en tandläkare där du känner dig helt trygg och bekväm är inte bara viktigt för din munhälsa, utan även för ditt välbefinnande i stort. För dig som bor i Karlskrona eller Karlstad finns det utmärkta möjligheter att välja en tandvårdspartner som inte bara erbjuder professionella behandlingar utan också en lugn och välkomnande miljö.

En tandläkare för dig som bor i Karlskrona

I Karlskrona, en stad känd för sin vackra skärgård och rika historia, är det viktigt att även din tandhälsa får den uppmärksamhet den förtjänar. Att välja en professionell tandläkare i Karlskrona som sätter patientens behov och komfort i första hand kan göra dina besök till något du ser fram emot snarare än att undvika. Den rätta tandläkaren förstår vikten av att lyssna på dina bekymmer och önskemål, samtidigt som de tillhandahåller expertis och behandlingar av högsta kvalitet.

... och en för dig som bor i Karlstadtrakten

Likaså, för dig som är baserad närmare Karlstad, staden vid Vänerns strand, gäller samma principer. Denna populära tandläkare i Karlstad använder sig av de senaste metoderna och teknologierna inom tandvården kan erbjuda skräddarsydda lösningar som möter just dina behov. Det är viktigt att känna att du är i trygga händer, särskilt när det kommer till din tandhälsa.

Oavsett om du är i behov av rutinmässig kontroll, en mer omfattande behandling, eller vill förbättra ditt leende, är det A och O att hitta en tandläkare som du litar på och känner dig bekväm med. En professionell tandläkare bidrar inte bara till god munhälsa, utan spelar också en stor roll i att främja din allmänna hälsa och livskvalitet. Att välja rätt tandläkare är ett steg mot ett friskare och lyckligare liv.

Så fungerar en vågbrytare

27 Jan 2024

En vågbrytare är som en "mur" i vattnet och används för att minska styrkan av vågor som når kusten. De är vanligtvis byggda vid kustnära områden för att skydda hamnar, stränder och andra kustsamhällen från kraftiga vågor och erosion.

Så här funkar det

 • När vågor från havet närmar sig kusten, har de en mängder av energi.
 • Vågorna träffar vågbrytaren. Vågbrytare är oftast en konstgjord struktur som sträcker sig ut i havet. När vågorna träffar vågbrytaren, bryts de upp eller böjs.
 • Vågens kraft minskas av vågbrytaren genom att bryta upp vågorna. Detta gör att de inte slår så hårt mot kusten.
 • Eftersom vågbrytaren minskar styrkan av vågorna, hjälper den till att förhindra erosion av stränder och skydda båtar och byggnader i hamnen från skador som kan orsakas av kraftiga vågor.

I Sverige används vågbrytare ofta längs Östersjökusten och andra kustområden där det finns risk för erosion och skador från kraftiga vågor. De kan också användas för att skapa skyddade områden för båtar och hamnar. Vågbrytare är alltså viktiga för att bevara kustmiljön och skydda människor och egendom från de krafter som havet kan generera.

Olika typer av vågbrytare

Det finns i huvudsak två olika typer av vågbrytare. De som är fast förankrade i havsbotten och de som är flytande. De flytande vågbrytarna är ofta stora plattformar eller som en lång brygga som flyter. Plast, trä och betong är de material vi ser bland de flytande. Fasta konstruktioner är ofta pålade eller byggda av sten. Oavsett modell så gör de samma jobb, de hindrar vågorna från att förstöra land och egendom.

Är mina pengar säkra på banken?

24 Jan 2024

Vi lever i en digital värld och alla våra pengar är idag ettor och nollor på en server någonstans. Förr kunde pengarna bli stulna av rånare som med våld tvingade till sig bankens pengar. Idag kan de stjälas av någon med dator och rätt kunskaper om hur man hackar och tar sig in i säkra system. 

Just banker och andra aktörer inom den finansiella sektorn är högvilt för de som vill stjäla pengar. Av den anledningen har de också väldigt starka skydd. Sedan 16 januari 2023 tillämpas dessutom DORA (Digital Operational Resiliance Act) som ska stärka skyddet ännu mer. 

Säkrare än någonsin förr

Faktum är att dina pengar på banken aldrig varit säkrare. Det finns till att börja med ett flertal olika back-uper som kickar in och visar rätt information i de få fall något har hänt, och skulle en bank bli utsatt för en attack så är du som privatperson försäkrad. Pengarna kommer komma tillbaka till banken. 

Men att ens komma åt dem är extremt svårt, så svårt att det är väldigt få som ens försöker. De som vill ta dina pengar går nog faktiskt hellre en annan väg och försöker lura dig att ge dem dina uppgifter. Sen loggar de in, låtsas vara du, och tömmer alla dina konton på några sekunder och kan till och med ta lån i ditt namn. Du kan alltså känna dig trygg när pengarna är på banken, så länge du själv inte loggar in med Bank-ID åt tjuvarna, eller ger dem dina lösenord. 

Investering med hjälp av ett investmentbolag

14 Jan 2024

I investeringens dynamiska värld är vi många som söker ett sätt att diversifiera sin portfölj och minimera risker. Investmentbolag erbjuder denna möjlighet genom att tillhandahålla en strukturerad metod för att investera i ett brett spektrum av tillgångar. Men vad innebär det egentligen att investera genom ett investmentbolag, och vilka fördelar tillför det?

Fördelar med Investmentbolag

Investmentbolag fungerar som en bro mellan investerare och ett omfattande urval av investeringsmöjligheter. En av de största fördelarna är diversifieringen. Genom att placera dina pengar i ett investmentbolag sprids dina risker över olika tillgångar vilket kan skydda din portfölj mot marknadens svängningar.

Dessutom ger investmentbolag tillgång till marknader och tillgångar som kan vara svåra eller kostsamma att nå för enskilda investerare. Detta inkluderar allt från internationella marknader till specifika nischsektorer. Med expertis och resurser kan investmentbolagen navigera dessa komplexa vatten och erbjuda dig en enkel väg till framgång.

En annan betydande fördel är den professionella nivån. Investmentbolag drivs av erfarna yrkespersoner som ständigt analyserar marknaden för att göra välgrundade investeringsbeslut. Som investerare kan du dra nytta av deras expertis utan att själv behöva fördjupa dig i varje enskild investering.

Summa summarum

Att investera genom ett investmentbolag kan vara ett klokt drag för dig som söker diversifiering och expertis. Med förmågan att sprida risker och tillgång till en bredare marknad kan investmentbolag erbjuda en stabil grund för din investeringsstrategi. Som med alla investeringar är det viktigt att göra din egen efterforskning och överväga dina personliga ekonomiska mål innan du tar steget. Men för många kan investmentbolag vara en värdefull del av en balanserad och framåtblickande portfölj.

Varför är det så viktigt att städa?

9 Feb 2023

Varför ska man egentligen städa? Visst är det ju trevligt att ha ett städat hem, men det är även andra orsaker till att du bör hålla det rent hemma. En av sakerna är att du håller dig friskare i ett hem som städas. Det eftersom att bakterier frodas gärna i ett ostädat hem. Ett städat hem gör även att du trivs bättre. Samt att du har bättre koll på alla dina saker. Om du är en person som inte gillar att städa, ja då kan du ju faktiskt anlita ett städföretag. Som de som finns på Städcompaniet i Malmö till exempel. Du kan ju faktiskt använda dig av RUT då med, så att det blir billigare.

Städa så att du slipper städa

Visst låter det udda att säga att om du städar så slipper du städa. Men det vi menar är att om du varje dag gör bara lite, så slipper allt läggas på en hög som ger dig flera timmars städning. Klart att en rejäl städning en gång per månad är jobbigare än att göra lite varje dag. 

Ett annat sätt att slippa städa är just att anlita Städcompaniet i Malmö. Du väljer själv hur ofta de ska komma och städa hos dig. 

Ett städat hem är så mycket trevligare att vistas i och får du då hjälp med städningen så kan du få mer fri tid, att göra andra trevliga saker, både i och utanför hemmet. 

Vackra evighetsrosor

27 Dec 2022

Du kanske har funderat på, vad är evighetsrosor? Även om dessd namn antyder att de håller för evigt, så är så inte fallet, men de håller riktigt, riktigt länge!

Det finns inget som en kvinna älskar mer än att känna sig speciell, och vilket bättre sätt att visa henne att du bryr dig än att hitta den perfekta romantiska presenten till henne?

Det kan vara svårt att välja den bästa presenten till en tjej för att visa hur du verkligen känner och visa henne djupet av dina känslor.

Ros som ger kärlek länge

Det finns ingen mer ikonisk romantisk symbol än rosen. Den enda perfekta rosenknoppen, som återspeglar sann skönhet och blommande kärlek, har getts som ett tecken på beundran genom historien. Med antydan om romantik som fortfarande kommer, och drömmar om en passionerad framtid tillsammans, finns det ingen annan blomma som så fullständigt kan förkroppsliga den sanna kärlekens natur; och om bara en rosknopp kan säga mer än tusen ord, föreställ dig vad en felfri blomma, plockad på höjden av sin blomning och sedan behandlad så att den håller, upp till två år!

Rosorna är 100% naturliga och arbetsprocessen är miljövänlig och tack vare bevaringsprocessen bibehåller de sin naturliga skönhet i flera månader, ibland år. 

En evighetsros ser ut och känns som en nyplockad ros med en livslängd upp till minst 2 år.

Viktigt att tänka på vid hantering av rosen är att du inte ska vattna inte evighetsrosorna eller att de ska stå i direkt solljus. Undvik även fukt.

Kungsängen - nära flera naturreservat

24 Nov 2022

Kungsängen ligger strax nordväst om Jakobsberg och är en del av Storstockholm. Inte många vet om att Kungsängen också ligger väldigt nära tre olika naturreservat. Om du är på väg att flytta hit kan vi tipsa om dessa natursköna områden, men också om www.flyttfirmaikungsängen.se som kan göra din flytt så mycket enklare. 

Frölunda naturreservat

Även om namnet kanske för tankarna till Göteborg så är detta naturreservat nära Kungsängen utanför Stockholm. Det går utmärkt att cykla hit från Kungsängen och vill du hellre ta bilen finns det gott om parkering. Här får du möjlighet att bada, fiska, plocka svamp eller bara njuta av underbar natur. 

Lejondals naturreservat

Här finns det en badsjö med både sandstrand och klipphäll. Det går utmärkt att bada, plocka svamp eller övernatta i något av vindskydden. Tänk bara på att du inte får ha lösa hundar, inte tälta var som helst eller göra upp eld på andra platser än färdiga eldstäder.

Stäketskogens naturreservat

Precis nordöst om Kungsängen finner du Stäketskogens naturreservat som har en markerad stig du kan följa. Den leder till en utsiktsplats där du kan sitta och fika och njuta av utsikten. Det unika med Stäketskogens naturreservat är urskogen och de moräner som finns i området. 

När du besöker ett naturreservat är det viktigt att tänka på att du vårdar naturen. Släng inte skräp, bryt inga grenar och elda inte var du vill. Våra naturreservat är känsliga områden och ska bevaras för framtiden. Missköts det kommer de att stängas, och det vill ju ingen eller hur?

Behöver du hjälp i din vardag?

25 Oct 2022

Är det kanske så att du lever med en funktionsnedsättning av sådant slag, att du behöver hjälp i vardagen för att klara av dina grundläggande behov? Då kan du ha rätt till personlig assistans. Du kan då ha möjligheten att välja Ekens personliga assistans i Landskrona om det är där du bor. 

Syftet med att ha assistenter, det är att du ska kunna leva så självständigt som möjligt. Du kan få hjälp med grundläggande behov så som att  tvätta och klä dig, andas, äta och kommunicera. Det kan även vara att du får hjälp med att göra olika fritidsaktiviteter. 

Vem har rätt till personlig assistans?

Är du under 65 år när du söker samt att du har stora och varaktiga funktionshinder som gör att du behöver hjälp med dina så kallade grundläggande behov då kan du ansöka om att få personlig assistans. Allra först görs en bedömning om du tillhör personkretsarna i LSS. Dessa är tre stycken och det handlar antingen om att du har en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd eller att du har  betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom eller att du har  andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande.

Bedöms det att du tillhör en av dessa personkretsar, så bedöms därefter dina grundläggande behov. 

De sex grundläggande behov som berättigar till personlig assistans är:

 • Andning
 • Hjälp med personlig hygien
 • Måltider
 • Att klä av- och på sig
 • Att kommunicera med andra
 • Annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade

Om du behöver hjälp mer än 20 timmar per vecka, så ansöker du via Försäkringskassan. Annars vänder du dig till din kommun.

Spara energi - 5 smarta sätt att minska din energiförbrukning

20 Oct 2022

I år är det viktigare än någonsin att spara på elen. Det tack vare att nu är det en ostabil elmarknad och det kostar en hel del per kilowatt! I klippet får du fem smarta tips på hur du kan minska din eneergiförbrukning på bra sätt. 

Tipsen omfattar:

Energispartips 1:
Placera inte stora möbler precis framför elementet. Genom att möblera smartare kan du minska energianvändningen med 10 %.

Energispartips 2:
Sätt telefonen i flygplansläge när den ska laddas. Genom att GPS, Bluetooth och 4G stängs av går det faktiskt dubbel så snabbt att ladda.

Energispartips 3:
Öppna inte ugnsluckan i onödan. Då sänks nämligen temperaturen mellan 25 och 50 grader.

Energispartips 4:
Placera kyl och frys så svalt som möjligt och kom ihåg att dammsuga bakom.
Genom att hålla dammråttor borta och torka av kylelementen kan du öka energieffektiviteten med 20 %.

Energispartips 5:
Fyll upp din tomma frys. En halvfull frys behöver mer energi än en full. Gapar frysen tom är en bra lösningen faktiskt att fylla den med böcker om du inte har för avsikt att handla mat inom kort.

Smart rekrytering

20 Sep 2022

Är det så att du har ett företag där det finns behov av att få in mer personal, så är det kanske dags att börja med rekrytering. Du som vill göra det enkelt för dig, du kan välja att ta in ett bra rekryteringsföretag, som till exempelvis Skill U, läs mer om dem här. Fördelen med att ta in ett rekryteringsföretag är att du kan då lägga din tid på annat. Sedan kan du så klart även välja att vara med i delar av själva processen om du känner för det.

Viktigt ha en bra rekryteringsprocess

När en rekrytering ska göras, så gör man det alltid via en så kallad rekryteringsprocess. Den ser ofast ganska så lika ut överallt, även om det kan förekomma variationer. Det som processen alltid börjar med, det är att ta fram en kravprofil. I denna står det vad tjänsten går ut på samt vad personen som ska ha den måste kunna. Efter det är det en annons av tjänsten som ska läggas ut, så att det blir flera sökanden till tjänsten.

När ansökningstiden är över eller det är tillräckligt många som sökt, så är det bra att genomföra intervjuer med dem. Dessa bör läggas upp på ett bra sätt. Efter att alla intervjuats så bör du hittat den du vill anställa. Då är det bara att ge besked till den personen samt även se till att återkoppla till alla de som denna gång inte fick tjänsten.

← Äldre inlägg