Så fungerar en vågbrytare

En vågbrytare är som en "mur" i vattnet och används för att minska styrkan av vågor som når kusten. De är vanligtvis byggda vid kustnära områden för att skydda hamnar, stränder och andra kustsamhällen från kraftiga vågor och erosion.

Så här funkar det

  • När vågor från havet närmar sig kusten, har de en mängder av energi.
  • Vågorna träffar vågbrytaren. Vågbrytare är oftast en konstgjord struktur som sträcker sig ut i havet. När vågorna träffar vågbrytaren, bryts de upp eller böjs.
  • Vågens kraft minskas av vågbrytaren genom att bryta upp vågorna. Detta gör att de inte slår så hårt mot kusten.
  • Eftersom vågbrytaren minskar styrkan av vågorna, hjälper den till att förhindra erosion av stränder och skydda båtar och byggnader i hamnen från skador som kan orsakas av kraftiga vågor.

I Sverige används vågbrytare ofta längs Östersjökusten och andra kustområden där det finns risk för erosion och skador från kraftiga vågor. De kan också användas för att skapa skyddade områden för båtar och hamnar. Vågbrytare är alltså viktiga för att bevara kustmiljön och skydda människor och egendom från de krafter som havet kan generera.

Olika typer av vågbrytare

Det finns i huvudsak två olika typer av vågbrytare. De som är fast förankrade i havsbotten och de som är flytande. De flytande vågbrytarna är ofta stora plattformar eller som en lång brygga som flyter. Plast, trä och betong är de material vi ser bland de flytande. Fasta konstruktioner är ofta pålade eller byggda av sten. Oavsett modell så gör de samma jobb, de hindrar vågorna från att förstöra land och egendom.

27 Jan 2024