Tänk om alla fick äta viltkött

Jag har full respekt för alla er som väljer att vara veganer och vegetarianer men för alla oss andra som fortfarande äter kött så finns det idag inte mycket i affären som inger hopp om en hållbar framtid. Det kött vi idag äter har många gånger färdats lång väg från det att djuret slaktats och ur ett miljöperspektiv så är det inte bra. Det bästa för både oss och för naturen är om alla köttätare skulle kunna äta viltkött, och då från djur som skjutits lokalt. Det kräver att vi aktivt väljer att inte äta kött 7 dagar i veckan och att viltbeståndet behöver öka för att det ska fungera. I gengäld så slipper vi ha slaktdjur i fångenskap.

Nackdelar med ett ökat bestånd av vilt i skogen

Det är naturligtvis inte bara fördelar med att fler djur rör på sig i våra skogar. Vi kommer att få se många fler olyckor på våra vägar, vildsvin kommer att finnas i överflöd och kan innebära en fara för svampplockare och andra som vill vistas i skogen och mattillgången för djuren kommer att bli knapp. Det kräver att vi noggrant håller koll på hur många djur det finns och för att göra det kan man använda sig av självutlösande kameror i skogen, så kallade åtelkameror, eller att man räknar spillning. Det blir en svår balansgång mellan tillgång på viltkött och hur man skyddar oss från djuren på bästa sätt och kräver en ordentlig utredning innan man sätter igång. Men det är möjligt, om vi alla bidrar genom att minska vår köttkonsumtion. 

7 Jul 2017