Sök läckage i tryckluft

Om ni har ett eller flera tryckluftssystem, så är det bra att ha koll på dem. Misstänker ni att det finns läckage är det bra att snabbt kontrollera det. Det genom att använda er av en läcksökare eller liknande. Just sådana finns att hitta hos CS Instruments. Det är inte ovanligt att det förkommer läckage i tryckluftssystem. Det kan vara läckage i olika delar så som opplingar, slangar, filter, vattenseparatorer, tryckregulatorer och avstängningsventiler. Det kan kosta en hel del att låta bli att göra något åt läckaget, så misstänks det att det finns, kolla upp det och åtgärda det!

Hitta läckaget

Ni kan leta läckage på flera sätt, det genom att lyssna och känna. Ett läckage kan ofta höras genom att det är ett slags väsande ljud. Det finns flera bra verktyg att använda, för just läckagesökning. Om det finns läckage så är det bra att åtgärda det. Det eftersom det annars kan ge stora kostnader. Bland de verktyg som finns att använda finns bland annat smarta läcksökare med kamera. Om du vill veta mer om hur man ska göra för att söka efter läckage och vad som passar bra att använda, så finns det ett bra företag som tar fram olika verktyg för detta. De heter CS Instruments. De har tagit fram en mängd bra saker för att just kunna söka efter läckage på ett snabbt och smidigt sätt. Kolla gärna in företaget och deras produkter!

18 Jun 2021