Smart rekrytering

Är det så att du har ett företag där det finns behov av att få in mer personal, så är det kanske dags att börja med rekrytering. Du som vill göra det enkelt för dig, du kan välja att ta in ett bra rekryteringsföretag, som till exempelvis Skill U, läs mer om dem här. Fördelen med att ta in ett rekryteringsföretag är att du kan då lägga din tid på annat. Sedan kan du så klart även välja att vara med i delar av själva processen om du känner för det.

Viktigt ha en bra rekryteringsprocess

När en rekrytering ska göras, så gör man det alltid via en så kallad rekryteringsprocess. Den ser ofast ganska så lika ut överallt, även om det kan förekomma variationer. Det som processen alltid börjar med, det är att ta fram en kravprofil. I denna står det vad tjänsten går ut på samt vad personen som ska ha den måste kunna. Efter det är det en annons av tjänsten som ska läggas ut, så att det blir flera sökanden till tjänsten.

När ansökningstiden är över eller det är tillräckligt många som sökt, så är det bra att genomföra intervjuer med dem. Dessa bör läggas upp på ett bra sätt. Efter att alla intervjuats så bör du hittat den du vill anställa. Då är det bara att ge besked till den personen samt även se till att återkoppla till alla de som denna gång inte fick tjänsten.

20 Sep 2022