Lönar det sig med ett företagslån?

Det finns idag de som funderar över att ta företagslån för att göra vissa saker med företaget. Man kan säga att ibland är det lönsamt att ta ett företagslån, ibland ska man låta bli. Om du ska låna pengar till företag så bör du göra det om det lönar sig. Det kan handla om att du ska investera i företaget, kanske genom att köpa in ny utrustning. Det kan även vara så att du behöver köpa in ett större varulager eller så är det andra former av investeringar du behöver göra. Om det är något av dessa saker som du tänker dig göra så är det lönsamt att ta ett lån till företaget. Det eftersom det på sikt kan generera mer intäkter. 

Tillfällig lösning

En del använder sig av företagslån som en tillfällig lösning, då det är likviditetsproblem. Men det är bara bra att göra då man vet med sig att man kan betala tillbaka det. Är det så att det är likviditetsproblem varje månad, ja då bör man se över andra sorters lösningar för att öka den. Det kan då handla om att dra ner på saker, se över kostnaderna, fakturera snabbare, leasa inventarier istället för att köpa, förlänga leverantörskrediter med mera. Det kan även vara att sälja av tillgångar, som en sista lösning. Det är även bra att göra en likviditetsbudget. Det för att komma till rätta med det. Inte ta företagslån varje månad för att få det att gå runt. 

7 Sep 2020