Låt era barn utvecklas

Alla vet väl att skolan är där för att hjälpa våra barn. Men ibland är det så att de av någon anledning halkar efter lite, eller är behov av extra stöd. Då är Smartstudies.se ett bra alternativ. Det är för barn som går i grundskola och i gymnasiet som behöver hjälp inom ett eller flera ämnen. Man får en form av läxhjälp med Smartstudies. Barnet får en egen coach, och en studieplan som följer barnens behov och mål som han eller hon vill uppnå. Ämnen som ditt barn kan få hjälp med är matematik, studieteknik och motivation vilket Smartstudies är experter inom, men de kan även få hjälp med i stort sett alla ämnen som ges i skolan.

Så här fungerar SmartStudies

  • Läxhjälp i hemmet –barnen får hjälp i hemmet eller ett bibliotek nära dem, på de tider de kan
  • Hjälp med ämnen som fysik, kemi, biologi och språk
  • Lektioner på 90 eller 120 minuter, veckovis, eller timmar vid behov
  • Tillgång till kompententa lärare
  • Utvecklingsrapporter

Läxhjälp ger även rätt till RUT-avdrag och det kan du läsa mer om vad som gäller på Skatteverkets hemsida

SmartStudies finns i hela Sverige

SmartStudies finns på nätet och i hela Sverige. Sök fram på deras sida vilka städer du hittar dem i. Passa även på att på deras hemsida se vad det är för ämnen de undervisar i. Du kan även hitta kontaktuppgifter till dem för att få en personlig vägledning med hur barnens studier och läxhjälp ska se ut.

17 Aug 2015