Elektricitet för framtiden

Tidningen Bilsport.se beskriver en bilbrasnch som går mot sin undergång. Däremot kommer bilarna inte att försvinna, eftersom elbilarna är på frammarsch just nu. Går det att få fram tillräckligt med elektricitet som är miljövänlig, så kallad grön el, kommer vi förmodligen att ha bytt ut vår bilpark om 50 år. För tillfället har elbilsbranschen stora utmaningar att möta; som att tilvlerka bilbatterier som inte bara är dyra och ineffektiva utan också tillverkas på ett miljövänligt sätt.

– Men det som alla vet är att fossila bränslen kommer att försvinna, så elbilar kommer definitivt att vara en av bilarna i framtiden, säger Thomas Holm, vd för Mitsubishi Sverige till Bilsport.se.

Elektricitet mer miljövänligt

Vi ser mer och mer elektricitet som använda för att värma våra hus – till skillnad från oljapannor, till att driva all hemutrustning, våra datorer på våra arbetsplatser och all annan utrustning, som hos tandläkare och på sjukhusen. Vi tänker sällan på att den elektriska utrustning som läkare och annan vårdpersonal använder kräver service och underhåll för att fungera som de ska. Det gör bland annat JMAB elinstallationer. De är en elfirma i Uppsala som ger service, främst till Mieles maskiner, men installerar i rotentreprenader, ger elservice, data-tele-installationer och ger service på vitvaror. De har egen verkstad för just Mieles produkter och säljer tvättstugeutrustning bland annat.

6 Dec 2017