Behöver du hjälp i din vardag?

Är det kanske så att du lever med en funktionsnedsättning av sådant slag, att du behöver hjälp i vardagen för att klara av dina grundläggande behov? Då kan du ha rätt till personlig assistans. Du kan då ha möjligheten att välja Ekens personliga assistans i Landskrona om det är där du bor. 

Syftet med att ha assistenter, det är att du ska kunna leva så självständigt som möjligt. Du kan få hjälp med grundläggande behov så som att  tvätta och klä dig, andas, äta och kommunicera. Det kan även vara att du får hjälp med att göra olika fritidsaktiviteter. 

Vem har rätt till personlig assistans?

Är du under 65 år när du söker samt att du har stora och varaktiga funktionshinder som gör att du behöver hjälp med dina så kallade grundläggande behov då kan du ansöka om att få personlig assistans. Allra först görs en bedömning om du tillhör personkretsarna i LSS. Dessa är tre stycken och det handlar antingen om att du har en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd eller att du har  betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom eller att du har  andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande.

Bedöms det att du tillhör en av dessa personkretsar, så bedöms därefter dina grundläggande behov. 

De sex grundläggande behov som berättigar till personlig assistans är:

  • Andning
  • Hjälp med personlig hygien
  • Måltider
  • Att klä av- och på sig
  • Att kommunicera med andra
  • Annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade

Om du behöver hjälp mer än 20 timmar per vecka, så ansöker du via Försäkringskassan. Annars vänder du dig till din kommun.

25 Oct 2022