Är du i behov av terapi?

Är det kanske så att du känner av att du mår dåligt, psykiskt, så kan det vara bra att gå i någon form av terapi. Lika väl som att om du inte mår bra fysiskt och besöker läkare. Terapi finns idag i flera olika former. Du kan hitta terapi i Malmö om du vill. En form av terapi som är ganska vanig, det är psykoterapi. Du kan då prata med en terapeut, på egen hand eller med andra. Sedan kan behandlingstiden variera.

Idag finns det olika metoder, som har olika inriktningar kan man säga. Det finns behandling för dig som är deppig, för dig som känner ångest, för dig som har fobier eller om du har ätstörningar till exempel.

Hitta rätt behandlingsform för dig

Alla former av psykoterapi och psykologiska behandlingar är till för att få dig att må bättre. Ibland vet man varför man mår som man mår, ibland inte. Det kan vara skönt att få hjälp med att förstå dina egna tankar, dina känslor, dina beteenden. Det är vad du kan få hjälp med genom att gå i psykoterapi.

Det finns lite olika inriktningar inom psykoterapin. Det är KBT, som står för kognitiv beteendeterapi. Det finns även PDT som är en förkortning av psykodynamisk terapi samt att det finns IPT som är en förkortning av interpersonell terapi,

Det finns även terapi i grupp samt att det går att få terapi online idag om du behöver.

19 Aug 2022