Alla företag måste redovisa och bokföra

Redovisning och bokföring är något alla företag, oavsett företagsform är skyldiga enligt lag att göra. Du kan alltså ha ett aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag eller en enskild firma. Det är lika regler för alla. Även organisationer samt vissa ideella föreningar måste göra detta. För att ett företag ska kunna redovisa så krävs det att man har bokfört ekonomiska händelser. Ekonomiska händelser är allt som har med pengar som går in eller ut från företaget. Det kan vara löner, försäljningar, fakturabetalningar, inkommande kapital och så vidare. Alla dessa olika händelser måste bokföras och sedan ska de redovisas i form av ett bokslut eller en årsredovisning. En redovisning är samma sak som att sammanställa och dokumentera information av ekonomisk art i ett företag. Du kan göra detta helt på egen hand, eller så anlitar du en redovisningsbyrå Malmö.

A Invest Consulting – en bra redovisningsbyrå i Malmö

A Invest Consulting kan hjälpa små och stora företag med olika typer av tjänster inom redovisning och bokföring. De hjälper företag med redovisning, löpande bokföring, bolagsbildning, bokslut, löneadministration och mycket mer som krävs att man har ordning på i ett företag. Denna redovisningsbyrå i Malmö kan hjälpa företag med det mesta som omfattar de ekonomiska bitarna i företaget. Om du vill ha en redovisningsbyrå som du kan lita på och känna dig trygg med så är A Invest Consulting ett bra val. De månar om sina kunder på ett bra sätt och skapar gärna långsiktiga relationer.

10 Aug 2016